Τα αποτελέσματα της δημοσκοπικής μας έρευνας για την ιστορικότητα του Ιησού

μυθικισμός ερωτηματολόγιο

Στις 8 Ιανουαρίου του 2018 ανακοινώσαμε τη διενέργεια της πρώτης διαδικτυακής μας έρευνας αναφορικά με τις απόψεις που έχουν οι επισκέπτες (και όχι μόνον) της σελίδας μας και των λογαριασμών μας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook και Twitter) αναφορικά με τον Μυθικισμό και την ιστορικότητα του Ιησού. Χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα του surveymonkey.com που εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ αξιοπιστίας (κανείς δεν μπορεί να διπλοψηφίσει από την ίδια ηλεκτρονική συσκευή) και καταβάλλαμε ένα χρηματικό αντίτιμο έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα της έρευνας, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ξεπερνούσαν τα 100 άτομα.

Η έρευνα “έτρεξε” για 23 ημέρες, ενώ επιλέξαμε να καταθέσουμε μόλις 8 σχετικά απλά ερωτήματα προς το κοινό, σε αυτή την πρώτη μας απόπειρα να χαρτογραφήσουμε ύστερα από 4,5 περίπου χρόνια παρουσίας εντός και εκτός διαδικτύου, τις απόψεις τόσο εκείνων που παρακολουθούν το έργο μας, όσο και εκείνων που δεν το παρακολουθούν, ανήκουν όμως σε ομάδες ενδιαφερόντων συγγενικές ως προς τον Μυθικισμό. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και η πλειονότητα των 706 συνολικά ατόμων που απάντησαν σε μία τουλάχιστον ερώτηση του ερωτηματολογίου μας (δείγμα αρκετά σημαντικό για να μας δείξει κάποιες τάσεις), προέρχονται από ομάδες ανθρώπων που δεδομένα εκφράζουν θέσεις αμφισβήτησης και δεδομένα δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν πολλοίς στη δική μας επιλογή -τουλάχιστον για αυτή την πρώτη προσπάθεια- να κοινοποιήσουμε την είδηση για τη διενέργεια της έρευνας σε ένα ειδικό διαδικτυακό κοινό, όπως σημειώσαμε και πιο πάνω.

Τα 8 ζητήματα που τέθηκαν στην έρευνα χωρίστηκαν χοντρικά σε δύο ομάδες ερωτήσεων: 6 πολλαπλής επιλογής και 2 ανάπτυξης. Ξεκινώντας από τις πρώτες, οι ερωτηθέντες απάντησαν στα εξής ερωτήματα: α) Έχετε ακούσει ξανά τον όρο Μυθικισμός; β) Πόσο θρήσκος είστε; γ) Πόσο σημαντικό θέμα θεωρείτε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού συνυπολογίζοντας το βαθμό που επηρέασε το χριστιανικό δόγμα; δ) Ποια πρόσωπα θεωρείτε κλειδιά στη γέννηση και ανάπτυξη του Χριστιανισμού; ε) Θεωρείτε ότι ο Ιησούς παρουσιάζει ομοιότητες με άλλες θρησκευτικές/ιστορικές φιγούρες; Αν ναι, για ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις θα θέλατε να μάθετε περισσότερα; στ) Διαχωρίζετε τον Ιησού της πίστης από αυτόν της Ιστορίας;

Στην κατηγορία των “ανοικτού τύπου” ερωτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τις θέσεις τους πάνω στα εξής ερωτήματα: α) Περιγράψτε μέσα σε λίγες φράσεις πώς κατά τη γνώμη σας ξεκίνησε το χριστιανικό κίνημα και ποιοι ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξάπλωσή του στη Μεσογειακή λεκάνη και β) Γράψτε μας τι είδους θέματα θα θέλατε να διαβάζετε περισσότερο μέσα από το mythikismos.gr.

Πάμε να δούμε και να αναλύσουμε εν συντομία τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

 1. Έχετε ακούσει ξανά τον όρο Μυθικισμός;

  α)Τον ακούω πρώτη φορά 28,9%

  β) Ναι και έχω σαφή εικόνα για το ερευνητικό αυτό πεδίο 38,91%

  γ) Ναι, αν και δεν έχω πολυκαταλάβει περί τίνος πρόκειται 32,19%

  1

Πολύ σημαντική για εμάς η πρώτη αυτή ερώτηση της έρευνας. Ανεξάρτητα αν κάποιος από τους ερωτηθέντες έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν με την προβληματική για την ιστορικότητα του Ιησού, εδώ μας ενδιέφερε να μάθουμε εάν έχει έρθει σε επαφή με τον όρο Μυθικισμός ή όχι. Επιπρόσθετα, εάν και εφόσον ισχύει το δεύτερο, επιχειρήσαμε να μάθουμε εάν ο ίδιος έχει κατανοήσει τις θεματικές με τις οποίες καταπιάνεται το ερευνητικό αυτό πεδίο.

7 στους 10 ερωτηθέντες έχουν έρθει σε επαφή με τον όρο “Μυθικισμός” ή κάποια μελέτη των Ελλήνων Μυθικιστών. Μόλις 4 στους 10, περίπου, δείχνουν να έχουν κατανοήσει πλήρως τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται το Μυθικιστικό ρεύμα. Ένα 32% έχει έρθει σε επαφή με τις Μυθικιστικές θέσεις, δεν έχει κατανοήσει όμως επακριβώς περί τίνος πρόκειται. Τέλος, ένα 29% (αρκετά σημαντικό ποσοστό, εάν συνυπολογίσουμε το είδους του κοινού στο οποίο απευθύνθηκε η έρευνα) δεν είχε ποτέ ξανακούσει για το Μυθικιστικό ζήτημα.

Αναμφίβολα τα παραπάνω καταδεικνύουν τα περιθώρια εξάπλωσης των Μυθικιστικών θέσεων, ακόμα και εντός του ειδικού κοινού των συμπατριωτών μας στο οποίο απευθυνθήκαμε.

 1. Πόσο θρήσκος είστε;

α) Πάρα πολύ 1,99%

β) Πολύ 2,85%

γ) Αρκετά 8,40%

δ) Ελάχιστα 17,09%

ε) Καθόλου 69,66%

2

Δίχως να επιθυμούμε να υπεισέλθουμε σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων, σε αυτό το ερώτημα (απάντησαν 702 άτομα) αποπειραθήκαμε να χαρτογραφήσουμε το βαθμό θρησκευτικής πίστης των ερωτηθέντων.Τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά, μιας και 7 στους 10 δήλωσαν άθεοι, ενώ ένα 5% περίπου δήλωσε πολύ θρήσκος. 8,4% δήλωσε αρκετά θρήσκος, ενώ το 17,09% διατηρεί μία μικρή επαφή με τη θρησκευτικότητα. Μελλοντικές έρευνες που σκοπεύουμε να διεξάγουμε είναι γεγονός πώς θα φτάσουν σε κοινό που παρουσιάζει δεδομένα μεγαλύτερα ποσοστά θρησκευτικότητας.

 1. Πόσο σημαντικό θέμα θεωρείτε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού συνυπολογίζοντας το βαθμό που επηρέασε το χριστιανικό δόγμα;

α) Πολύ σημαντικό 35,47%

β) Αρκετά σημαντικό 20,94%

γ) Μέτριας σημασίας 15,53%

δ) Ελάχιστα σημαντικό 11,11%

ε) Καθόλου σημαντικό 16,95%

3

Πολύ σημαντικό για εμάς το τρίτο ερώτημα της έρευνάς μας. Στο εξωτερικό -πάντα στον Δυτικό Κόσμο- υπάρχει μία σημαντική μερίδα μη χριστιανικού κοινού που δεν θεωρεί την ιστορικότητα του Ιησου ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Για τους Μυθικιστές, από την άλλη, η εγκαθίδρυση της παραδοχής για την ιστορική ύπαρξη συγκεκριμένων προσώπων (με προεξέχοντα τον Ιησού), αποτελεί μία από τις πρωτοτυπίες και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, ένα γεγονός που άλλαξε ριζικά τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα, εγκαθιδρύοντας παράλληλα το δόγμα, την απόλυτη αλήθεια και ως εκ τούτου τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ανά τους αιώνες.

Από τα 702 άτομα που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, ένα 56,5% θεωρούν την έρευνα για τον ιστορικό Ιησού πολύ ή αρκετά σημαντικό θέμα. Στην αντίπερα όχθη, ένα 28% περίπου την θεωρεί ελάχιστα ή καθόλου σημαντική. Τέλος, ένα 15,5% αξιολογεί το ζήτημα μέτριας σημασίας.

Στόχος μας είναι μέσα από την αρθρογραφία και τις απόψεις μας να καταδείξουμε στους συμπατριώτες μας γιατί το όλο ζήτημα είναι άξιο μελέτης, ανεξάρτητα από τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει ο καθένας/μια από την έρευνά του/της.

 1. Ποια πρόσωπα θεωρείτε κλειδιά στη γέννηση και ανάπτυξη του Χριστιανισμού;

α) Τον Παύλο 31,90%

β) Τους Ευαγγελιστές 12,88%

γ) Τον Ιησού 11,02%

δ) Τους Ρωμαίους αυτοκράτορες 30,76%

ε) Τους Εσσαίους 3,72%

στ) Άλλο 9,73%

4

Πρόκειται για ερώτηση που αφορά τις απαρχές του Χριστιανισμού. Οι απαντήσεις του κοινού (699 άτομα) χωρίστηκαν χοντρικά σε δύο γκρουπ. Στο πρώτο ξεχώρισαν ο Παύλος (32%) και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες (περίπου 31%). Στο δεύτερο γκρουπ, ένα 13% περίπου απάντησαν οι Ευαγγελιστές (οι δημιουργοί δηλαδή των Ευαγγελίων), ένα 11% ο Ιησούς (υποστηρίζουν δηλαδή ότι ο ιστορικός Ιησούς υπήρξε ο ιδρυτής του Χριστιανισμού), ένα 10% υποστήριξε ένα απροσδιόριστο-δυστυχώς- άλλο, ένω ένα 3,7% κατέδειξε το κίνημα των Εσσαίων του 1ου μεταχριστιανικού αιώνα.

 1. Θεωρείτε ότι ο Ιησούς παρουσιάζει ομοιότητες με άλλες θρησκευτικές/ιστορικές φιγούρες; Αν ναι, για ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις θα θέλατε να μάθετε περισσότερα;

α) Με τον Μίθρα 33,52%

β) Με τον Διόνυσο 23,50%

γ) Με τον Ρωμύλο 1,86%

δ) Με τον Ώρο 10,46%

ε) Με τον Απολλώνιο από τα Τύανα 18,05%

στ) Με τον Άδωνη 2,58%

ζ) Με κανέναν. Οι ευαγγελικές εξιστορήσεις είναι πρωτότυπες 10,03%

5

Στο πέμπτο ερώτημα της έρευνας φέραμε στο προσκήνιο τον θρησκευτικό συγκρητισμό με τον οποίον καταπιάνεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό το Μυθικιστικό ρεύμα. Ρωτήσαμε, λοιπόν, το κοινό εάν θεωρούν ότι ο Ιησούς των Ευαγγελίων ομοιάζει με άλλες προχριστιανικές φιγούρες θεών, μυθικών ή ιστορικών προσώπων. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική, παραθέσαμε έξι ενδεικτικές επιλογές. Το 90% των όσων απάντησαν στο ερώτημα (698 άτομα) συμφώνησαν με την ύπαρξη/ανίχνευση των ομοιοτήτων, ενώ ένα 10% υποστήριξε ότι ο Ιησούς είναι πρωτότυπος χαρακτήρας (ενδεχομένως το μεγαλύτερο κομμάτι των τελευταίων να επέλεξε την επιλογή γ του προηγούμενου ερωτήματος). Σε όσους ανήκουν στην πρώτη ομάδα απαντήσεων, το 33,5% κατέδειξε τον Μίθρα ως δημοφιλέστερο “ανταγωνιστή του Ιησού”, το 23,5% τον Διόνυσο, το 18% τον Απολλώνιο τον Τυανέα, το 2,5% τον Άδωνη, ενώ μόλις 1,86% κατέδειξε τον μυθικό ιδρυτή της Ρώμης, Ρωμύλο, σε ένα πλαίσιο ομοιοτήτων και παραλληλισμών που μάλλον δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς στη χώρα μας ως τώρα.

 1. Διαχωρίζετε τον Ιησού της πίστης από αυτόν της Ιστορίας;

α) Ναι, άλλο ο ένας και άλλο ο άλλος 64,67%

β) Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ τον έναν χωρίς τον άλλον 35,33%

6

Η τελευταία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θέσαμε στους ενδιαφερόμενους παρουσιάζει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς. Ο Μυθικισμός, ένα ερευνητικό πεδίο που δεν αντιμάχεται την πνευματικότητα ή τη θρησκευτικότητα του ατόμου, διαχωρίζει την ιστορικότητα των προσώπων που εξετάζει από τον θρησκευτικό/πνευματικό αντίκτυπο που αυτά έχουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Το 65% περίπου των όσων απάντησαν σε αυτό το ερώτημα (702 άτομα) συμφώνησαν με την προαναφερθείσα άποψη, τη στιγμή που το 35% δεν διαχωρίζει τον ιστορικό από τον πνευματικό Ιησού.

Ανοικτές Ερωτήσεις

 1. Περιγράψτε μέσα σε λίγες φράσεις πώς κατά τη γνώμη σας ξεκίνησε το χριστιανικό κίνημα και ποιοι ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξάπλωσή του στη Μεσογειακή λεκάνη.

Όπως εύκολα μπορεί να μαντέψει κανείς, οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις είναι και οι πιο δύσκολες να απαντηθούν σε μία διαδικτυακή έρευνα, μιας και απαιτούν γνώσεις αλλά και χρόνο. Στη συγκεκριμένη απάντησαν συνολικά 407 άτομα, ενώ το σύνολο των απαντήσεών τους δεν είναι φυσικά δυνατόν να παρουσιαστεί εδώ. Αρκετές, πάντως, από αυτές ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τεκμηρίωσή τους, ανεξάρτητα από τις θέσεις των εμπνευστών τους για τον ιστορικό Ιησού. Παραθέτουμε ενδεικτικά 5 από αυτές τις απαντήσεις.

α) Ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε χάρη στην Ρωμαική βία από την στιγμή που υιοθετήθηκε ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Είναι γνωστά άλλωστε τα αντιπαγανιστικά διατάγματα των αυτοκρατόρων. Βόλευε άλλωστε να υιοθετηθεί μια εβραϊκή δεισιδαιμονία που έθετε τον έναν αυταρχικό θεό κυρίαρχο του σύμπαντος και τους ανθρώπους κυρίαρχους στην φύση και στα υπόλοιπα όντα του πλανήτη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια urban θρησκεία που απόκοβε τον άνθρωπο από την φύση και τον έθετε κυρίαρχο σε αυτήν αλλα υπόδουλο στον έναν και μοναδικό “αληθινό θεό”. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικά ο μεσαίωνας και ότι επακολούθησε.

β) Για κοινωνικοπολιτικούς λόγους. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε διαφθαρεί μέσα στους αιώνες, δεν είχε πια την ίδια αίγλη και οι πολιτικές προδοσίες ήταν συχνό φαινόμενο και ο αυτοκράτορας ήταν θεός μόνο κατ’ όνομα, καθώς η ανθρώπινη φύση και τα πάθη του εκτίθεντο στα μάτια του λαού. Με τόσο σαθρή κεφαλή, οι ετερόκλητες μάζες έπρεπε να ελεγχθούν με κάποιον τρόπο. Συνάμα, χρειαζόταν ένα μέσο ομογενοποίησης λαών με διαφορετική εθνικότητα, γλώσσα, παράδοση κ.λπ. Η εξάπλωση του χριστιανισμού, η “αγιοποίηση” των θυμάτων των διωγμών, όλοι οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί που τέθηκαν σε εφαρμογή είχαν ως αποτέλεσμα την καθιέρωση μίας ενιαίας θρησκείας (στο μεγαλύτερο μέρος της αυτοκρατορίας) η οποία κατάφερε να ελέγξει τις μάζες επιτυχώς ακόμη και μετά τη διάσπαση της, και μάλιστα με ιδιαίτερα σκληροπυρηνικό τρόπο στη Δύση (Καθολικισμός) και στην Ανατολή (Ορθοδοξία) τόσο εσωτερικά όσο και για αντίβαρο του ιμπεριαλιστικού Μουσουλμανισμού, λαμβάνοντας ακόμη και ρόλο εκτελεστικού οργάνου, οδηγώντας έως και σε θεοκρατούμενες χώρες.

γ) Το χριστιανικό κίνημα εξαπλώθηκε αρχικά με΄σα από τις ιουδαϊκές κοινότητες και έπειτα εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ήταν ταιριασμένο σε πρότερες θρησκευτικές λατρείες με πρόσωπα που συμβόλιζαν την πλήρη αλήθεια και τη νεκρανάσταση όπως ο Μίθρας, ο Άδωνις, ο Όσιρις, ο Διόνυσος σε κάποιον βαθμό και άλλοι. Ο χριστιανισμός κήρυττε υπομονή στις δοκιμασίες της ζωής και υποταγή στους επίγειους άρχοντες, για αυτό εξαπλώθηκε γρήγορα στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τα οποία ζούσαν σε καθεστώς καταπίεσης. Αργότερα οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είδαν πως είναι συμφέρον να έχουν μια κοινή θρησκεία για όλο το λαό και έτσι ο χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία του κράτους.

δ) Ξεκίνησε ως εβραϊκή αίρεση ενός αποκαλυπτικού προφήτη από τη Γαλιλαία. Συγκροτήθηκε ως θρησκεία από τον Παύλο, ο οποίος διεύρυνε το ακροατήριο προς τους εθνικούς. Απέκτησε μικρή, αλλά δυναμική μερίδα ένθερμων πιστών στη Ρώμη -όπου είχαν επιτυχία όλες οι εξωτικές θρησκείες- και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναδείχτηκε σε μια από τις επικρατούσες θρησκείες της εποχής από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος κυρίως για πολιτικούς λόγους συνοχής της αυτοκρατορίας τον υιοθέτησε.

ε) Η κατάπτωση του Ρωμαϊκού πολιτισμού λόγω οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών έδωσε την ευκαιρία στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να ανέλθουν. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα κατά την γνώμη μου υιοθέτησαν τον Χριστιανισμό για να ριζοσπαστικοποιηθούν από την ανώτερη Ρωμαϊκή εξουσία και από ό,τι εκείνη αντιπροσώπευε, δηλαδή τον Ελληνορωμαϊκό Πολιτισμό. Ο Ιουδαιοχριστιανισμός προσέφερε σε όλον αυτόν τον κόσμο έναν υπερβατικό παραλογισμό ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει σημασία άρα ούτε ο ελληνορωμαϊκός κόσμος έχει την οποιαδήποτε αξία μόνο η μεταθανάτια “ανταμοιβή”. Συνεπώς τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα δεν είχαν τίποτα να χάσουν ήταν ήδη χαμένοι και το μόνο που τους είχε απομείνει ήταν να απαλλαγούν από τον εχθρικό προς τα χριστιανικά τους “ιδεώδη” ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά κάποιοι της Ρωμαϊκής ανώτερης τάξης συνεργάστηκαν με τους Ιουδαιοχριστιανούς προς ίδιον όφελος και τελικά κατάφεραν να τον επιβάλλουν με τα γνωστά αποτελέσματα.

 1. Γράψτε μας τι είδους θέματα θα θέλατε να διαβάζετε περισσότερο μέσα από το mythikismos.gr.

Αυτή η ερώτηση συμπεριλήφθηκε με σκοπό να συντελέσει σε ένα είδος αλληλεπίδρασης με όσους κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Συνολικά δόθηκαν 315  απαντήσεις, ένας μικρός αριθμός από τις οποίες αποτέλεσε και μία ευκαιρία για κάποιους να αποδοκιμάσουν/επιτεθούν στη δουλειά μας (καλοδεχούμενοι και αυτοί!)

Παραθέτουμε και σε αυτή την περίπτωση ορισμένες ενδεικτικές απαντήσεις:

α) Θα ήθελα να δω αν γίνεται περισσότερες αντιγραφές από αρχαία ελληνικά κείμενα (μυθολογία, φιλοσοφία) σε κείμενα του χριστιανισμού. Ψάξτε λίγο τους πατερες της εκκλησίας να δείτε πως αντέγραψαν αυτούσια τα κείμενα από τους νεοπλατωνικούς. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε.

β) Σοβαρές επιστημονικές συζητήσεις ανάμεσα σε μυθικιστές και μη-πιστους υποστηρικτές της ιστορικότητας.

γ) Θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερα μεταφρασμένα βίντεο ξένων επιστημόνων για το θέμα μίας και τα αγγλικά μου είναι αρκετά σκουριασμένα.

δ)Ειδήσεις από ξένη ειδησειογραφία που αφορά το θέμα αλλά και τις θρησκείες γενικότερα. Απόψεις Μυθικιστών από το εξωτερικό. Συνεντεύξεις από ανθρώπους της εκκλησίας της Ελλάδας

ε) Γενικά θεωρώ πολύ σοβαρή την προσπάθεια σας, θα ήθελα και μία γενική και ειδική σύνδεση των τριών κορυφαίων μονοθειστικών θρησκειών σε σχέση με αντίστοιχα μυθολογικά στοιχεία τόσο της Μεσογείου όσο και των γύρω περιοχών. Καθώς και στοιχεία του Χριστιανισμού με κορυφαίες φιλοσοφικές μορφές του παρελθόντος.

+ bonus η απόπειρα κάποιου να… μας βγει με φλας από τα δεξιά!

στ) θέματα που έχουν σχέση με την πραγματικότητα !!! εφόσον ο ιστορικά ανύπαρκτος ραββίνος ιησούς είναι απλά μια ηλιο-θεότητα προϊόν συμβολοΚΛΟΠΗΣ και ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ το οποίο απόλεσε το οποίο επιστημονικο αστρονομικό υπόβαθρο το οποίο υπήρχε στις προηγούμενες ηλιοεκδόσεις ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ αΥΤΟΝ…επιτέλους σταματείστε να ασχολείστε με το ραββίνο ιησού…διαλέξτε μια πιο αυθεντική ηλιακή ανθρωποσυμβολική έκφανση στο μύθο και αφήστε πίσω τον τρισάθλιο σφαγέα βρεφών.

——————————————————————————————————————————–

Ευχαριστούμε όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες για το χρόνο που αφιέρωσαν και υποσχόμαστε να πραγματοποιούμε τέτοιου είδους έρευνες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Έλληνες Μυθικιστές, 3/2/2018

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =